ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
News
ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลสำหรับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้ายจิตสังคม ตำแหน่งนักจิตวิทยา/นักนังคมสงเคราะห์ ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครไทย ตำแหน่งนักจิตวิทยา ศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื่นที่อำเภอนครไทย ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครไทย โครงการเพื่อพัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลแขวงนครไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image