ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
News
ศาลแขวงนครไทยร่วมประชุมโครงการก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดนครไทย ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ ๔ (๒/๒๕๖๖) ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรศาลแขวงนครไทย เพื่อก้าวสู่ Smart Court" ศาลแขวงนครไทยเข้าเยี่ยมภรรยาผู้ประนีประนอมประจำศาล ศาลแขวงนครไทยให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศาลในเขตอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ศาลแขวงนครไทยจัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณศาลแขวงนครไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image