ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

image

ศาลแขวงนครไทย

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

387 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินเพิ่ม

อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

65120โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-363230-2

โทรสาร  055-363133-4

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social