ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

ผู้อำนวยการ