ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท