ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

ข้อมูลหน่วยงาน