ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kwaeng Court

ข้อมูลหน่วยงาน