ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
image

ศาลแขวงนครไทย

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลสำหรับจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์

image เอกสารแนบ