ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
image

ศาลแขวงนครไทย

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครไทย

โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


image เอกสารแนบ