ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครไทย

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนจาก D-court สู่ Smart Court

image เอกสารแนบ